Skånebilder - Sliprännorna i Viken - Fotoalbum
22 april 2011
Busshållplats

Gångväg

Hällarna

Skylt

Stora hällen

Stora hällen

Textristning

Mellanhällen

Gropar

Del av mellanhällen

Studie

Detalj

Från mellanhällen

Lilla hällen

Lekplats

Tillbaka