Skånebilder - Hyby gamla kyrka - Fotoalbum
28 februari 2016
Vägen söderut

Grind

Kyrkan

Vapen

Interiör

Målning

Målning

Målning

Målning

Golv

Kistplattor

Kyrkan

Gravstenar

Gravstenar

Vägen norrut