Skånebilder - Flackarps ödekyrkogård - Fotoalbum
22 january 2021
Parkerar

Klockstapeln

Grinden

Kyrkorester?

Från öster

Kyrkogården

Gravsten 1

Gravsten 2

Minneslund

Född 1797

Kyrkvärd 1

Kyrkvärd 2

Vittrad 1

Svensson 1775

Vittrad 2

Norra delen

Liggande