Skånebilder - Flackarps ödekyrkogård - Fotoalbum
22 january 2021
Parkerar

Klockstapeln

Grinden

Kyrkorester?

Från öster

Kyrkogården

Gravsten 1

Gravsten 2

Minneslund

Född 1797

Kyrkvärd 1

Kyrkvärd 2

Vittrad 1

Svensson 1775

Vittrad 2

Norra delen

Liggande

1 januari 2009
Minneslund

Klockstapel

Gravsten

Minnessten

Kyrkorest

Skålgropar

Västerut

Gravstenar

Hemkommen