Skånebilder - Yxornas häll - Fotoalbum
9 september 2004
Hällen

Man med yxa

Ett skepp

Figurer