Skånebilder - Yxornas häll - Fotoalbum
28 augusti 2016
Parkering

Hällen 4

Hällen 3

Yxor

Ringar

Figurer 1

Figurer 2

Nytt

Man med yxa

Djur och skepp

Hällen 1

Hällen 2

Figurer 3

Figurer 4

Man med yxa

Figur

Figurer 5

Yxa och skepp

Stenbrott

Ansikten

Kaprifol

Stigen

Björnbär

Havet

Stranden

9 september 2004
Hällen

Man med yxa

Ett skepp

Figurer