Stenshuvud
välkänd nationalpark söder om Kivik. Utsikt, strand, natur.

19 juni 2016: De vilda blommornas dag
En guidad tur vid Stenshuvud. Mager uppslutning. Nio intresserade som samlas utanför Naturum. Följer det lila spåret genom skogen söderut från parkeringen.

I en bäck växer levermossa. Stinknäva, luktar inte så illa som namnet. Markerna hålls öppna genom bete, annars växer de igen. Taggiga buskar hjälper trädplantor från att bli uppätna. Daggkåpans dagg är inte dagg utan vätska som den själv utsöndrar. Ängskovall blommar. Nötter fick man inte plocka, tillhörde markägaren som mat till svinen. Därför ingår de inte i allemansrätten.

Kommer ut på sandstäppen mot havet. Ett tufft ställe att växa på. Lågvuxna växter, backtimjan och gul fetknopp. Fibblornas blad trycker mot marken. Många blåmunkar. Några sandliljor.

Mellan stäppen och sandstranden finner al vatten, rinner från den porösa sandstäppen. Kaprifol blommar i stora bestånd. En del strandvial.

Går upp till orkideängen nedanför Naturum. Ett litet bestånd sandnejlika. Mycket orkideer. Bland annat grönvit nattviol. När det är överblommat slås ängarna och boskapen släpps ut. Allt för att underhålla ängarna. Backnejlikan är på väg att blomma. Tackar guiden.

Köper kulglass i kiosken. Sedan eget besök på några av platserna. Går upp på höjden med klippor vid sandstäppen med utsikt över havet. Kakbuffe på Cafe Annorlunda innan hemfärd.

Karta