Skånebilder - Stenshuvud - Fotoalbum
15 oktober 2017
Hasselmusbro

Stigen

Söderut

Tom strand

Österut

Vitsippa

Norrut

Höst

Norra toppen

Höst

Stigen

Stranden