Skånebilder - Sjörups kyrka - Fotoalbum
29 augusti 2021
Norra sidan

Södra ingången

Gravhällar

Från sydväst

Från sydost

Absiden

Storkar

Parkering

Gravstenar

Gravsten

Väntar

Varit dop

Koret

Gravhäll 1

Taket

Gravhäll 2

Gravhäll 3

Målning

Mot koret

Hjulet

Norra ingången

Gästbok

Gravhäll 4

Stenvägg

Södra sidan

Från nordväst

Från öster

Solstolar

Abbekås hamn