Simris strandängar
naturreservat norr om Brantevik, torrängar och kärr med rik flora. På klipphällarna finns böljeslagsmärken, 500 miljoner år gamla stelnade vågformer i dåtidens sandbotten.

20 maj 2018
Parkerar först vid hällristningarna vid Horshallen. Inser att det finns en parkering längre söderut till naturreservatet. En stätta leder en på ängarna. Här ska finnas gulyxne och kärrknipprot. Vi är för tidigt för dem.

Går söderut på stigen, förbi torrängar och kärr. En ensam vallmo som blommar. Överblommade backsippor. Smörblom, mandelblom och ängsbräsma. Några enstaka orkidéer. Ett stor fält med majviva. Även humleblomster. Ett bestånd med tätört. Mycket av vad jag tror är ängsull. Stort område med vattenklöver.

Kusten är klippig. Längst i söder är böljeslagsmärken. Vågrörelsen skapade vågmönster i sanden för 500 miljoner år sedan då detta var havsbotten. Mönsterna överlagrades hastigt och stelnade. Avlagringrarna har eroderats bort och nu kan man se de stelnade böljeslagen.

Karta