Simrishamns kyrka
Sankt Nicolai kyrka, ursprungligen troligen ett fiskarkapell bestående av nuvarande koret. Sedan utbyggd. Gravhällar i kyrkogolvet. Kyrkomurarna av kvartsit är utan puts.

4 januari 2014
Jag har några minuter på mig och jag hinner smita in i kyrkan innan de stänger. Helgad åt sjöfararnas skydspatron Sankt Nicolai. I taket i långhuset hänger två kyrkoskepp från 1800-talet. Den äldsta delen är koret. Kyrkan nämns första gången 1161 och var troligen ett fiskarkapell, det lades då under klostret i Tumathorp (Östra Tommarp). På 1200-talet byggdes långhuset. Vid medeltidens slut byggdes vapenhus och torn.

Altaret är från början av 1600-talet. Från medeltiden är dopfunten av kalksten. Över dopfunten hänger en krona tillkommen på 1700-talet. I början av 1600-talet fick kyrkan altaruppsatsen och predikstolen. På predikstolen finns bibelcitat och på den är danske kungen Christian IVs monogram C4. På 1700-talet kom också träskultpurerna. På en pelare är ett epitafium över rådman Peter Mörck (rådman 1694-1710), som ligger begravd i kyrkan.

I golvet ligger flera vackra gravhällar. I vapenhuset är en Series Pastorum av svartek av vraktimmer som är en lista på kyrkoherdar. Där finns också en gravhäll. Orgeln är modern, med en orgelläktare som pryds av figurer. Dags att stänga kyrkan. Det blev snabbt besök.

Ovanför ingången är ett solur. Det och klockan är oense med några minuter. Utanför kyrkan är två skulpturer av Carl Milles "Ängel med trumpet" och "Systrarna". Den senare restes 1953, kravet från Milles lär har varit att kyrkan skulle befrias från den grå betongen den hade så att stenblocken framträder. I så fall ett bra beslut, det ger kyrkan en ovanlig charm.

Karta