Skånebilder - Frualid - Fotoalbum
8 november 2020
Alléen

Kyrkogård

Dimmigt

Utflöde

Mölledammen

Stenbron

Vassen

Utflödet

Disigt

Silverpenningar

Stigen

Klippa

Spegling 1

Spegling 2

Trädstammen

Östra delen

Löv

Svan

21 maj 2020
Alléen

Vid kyrkan

Mölledammen

Lilla vägen

Ramslök

Månviol 1

Vassen

Månviol 2

Månviol 3

Sluttningen

Svan

Stigen

Myskmadra 1

Mot sjön

Myskmadra 2

Myskmadra 3

Stenbitar

Månviol 4

Månviol 5

Månviol 6

Myskmadra 4

Lövtunnel

10 september 2017
Vassen

Trollsländor

Stigen

Vassen

Norr om graven

Letar svamp

Bäcken

Fika

Fjäril

Skalle

Orange snigel

Letar svamp

Röd svamp

Dammen

Lila svamp

Utsikt

Vassen

17 maj 2014
Bakom kyrkan

Månviol

Myskmadra

Rapsspegling

Stigen

Myskmadra

Penningar

Månvioler

Inloppet

Brant

Myskmadra

Raps

I kanten

Utsikt

Utmed raps

Kaffepumpa

18 maj 2012
Öveds kyrka

Vombsjön

Vägskäl

Branten

Stig

Gulplister

Stinknäva

Myskmadra

Beklädd

Branten

Neråt

Klippa

Grusväg

Månviol

Stenbrant

Myskmadra

Klippor

Stigen

Vassen