Borstakärr
våtmark vid Christinehofs slott. På spång över vattnet och på rullstensås med utsikt över våtmarken.

6 september 2011: In till Christinehofs slott är en fin allé. Ställer bilen på parkeringen till slottet. Två hundar hälsar på mig. pratar med de två hussarna, de har varit ute med kikare på spaning efter fågel. De har bara sett en häger. Runt Borstakärret går en blåmarkerad promenadslinga. Börjar genom en skogdunge fram till det södra öppna kärret. En spång slingrar sig över vattnet till en ö med en plattform. Spanar en stund mot de öppna strandkanterna. Männen hade rätt. Här syns inte en fågel. Broar tar mig över till andra sidan av kärret. Vackra grästuvor står i vattnet. Följer en stig utmed kärret, upp på en låg skogsbevuxen ås. Över en bäck, genom en hage, passerar en grind.

Är nu vid det norra kärret som är mer igenvuxet. Öppet vatten skymtar. Går genom vacker lövskog, som öppnar sig då och då mot kärret. Därute är öppet vatten. En konstruktion påminner om en sorts skjutbana. Går förbi en av fåglar och insekter utnyttjad trädstam. Lutar mig sittandes mot en bokstam och äter lunch. Går vidare genom skog, här står en för mig okänd svamp. Kantarell är den enda svamp jag kan. Denna är vit. Det är en kort runda, ca 3 km, kommer fram vid utloppet av kärret bakom slottet. En häger svänger ut över vattnet. I ena hörnet av slottets gräsmatta är en konstig konstruktion. En utsikt, inom projekt Carabus - leka, lära och uppleva i naturen. Sätter mig på en bänk och vilar en stund innan hemfärd.

Borstakärrs våtmark

Karta