Bjäresjö kyrka
nordväst om Ystad byggdes på 1100-talet. I koret och absiden är kalkmålningar i starka färger från 1200-talet. Även i långhuset finns takmålningar, daterade till 1300-talet. Vacker läktarpredikstol. Bland annat.

16 juni 2021
Har varit på Åbergs trädgård & Café utanför Ystad för att handla och äta lunch. Kör på hemvägen förbi Bjäresjö kyrka. Parkerar vid kyrkan. Vid grinden ligger gamla gravstenar. Besöket är för att se runstenen som står vid kyrkan, Bjäresjöstenen. Innan vi går därifrån känner vi på kyrkporten, till vår förvåning är kyrkan öppen.

Stiger in. Över ingången visar Jesus en bok med bokstäver alpha och omega (a och o) alltings början och fullbordan. En fin kyrka. Vissa tycker den är Lunds domkyrka i miniatyr. jag vet inte det. Kyrkan byggdes på 1100-talet, där de äldsta delarna är av gulaktig sandsten. Stentornet är senare, byggt 1892. Gången kantas av vackra bänkgavlar, någon har årtalet 1572 ingraverat, bland de äldsta i Skåne. På den södra väggen hänger en altaruppsats från 1600-talet. En vackert dekorerad predikstol är också från 1600-talet. Dopfunten är den äldsta inventarien, från 1100-talet. Framme i koret och absiden är kalkmålningar i starka färger, de tillkom på 1200-talet men restaurerades hårdhänt på 1800-talet. Vackert ändå. Framför hänger ett senmedeltida krucifix. Även i långhuset finns takmålningar, daterade till 1300-talet. Mer otydliga och inte så restaurerade. Framför altaret är en stor gravhäll i golvet.

Går runt på kyrkogården. Vid absiden är en sockel. Vid absidtaket finns ett hammarband, av trä med dekorationer, ser dåligt något av dekorationerna. Finns en del gamla gravstenar. Dessutom en gravsten över fursten av Smolensk, konstigt. Ser på soluret över kyrkans södra ingång att klockan börjar bli mycket. Dags att köra hemåt.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.462221, 13.74998