Skånebilder - Bjärsjölagårds kalkbrott - Fotoalbum
20 juli 2014
Adam och Eva

Lilla vägen

Bom

Brottet

Stenbit

Klippvägg

Klippvägg

Letar

Klippvägg

Vatten

Rasrisk

Armfoting