Skånebilder - Bjärsjölagårds kalkbrott - Fotoalbum
20 juli 2014
Adam och Eva

Lilla vägen

Bom

Brottet

Stenbit

Klippvägg

Klippvägg

Letar

Klippvägg

Vatten

Rasrisk

Armfoting

25 december 2011
Lerig väg

Kalkbrottet

Vattenfyllt

Sågtandat

Trädstam

Gångbron

Kanten

Brant

Överhäng?

Tittar ner

Parken

Följer vattnet

Vid änden

Kanten

Överhäng

Klippor

Hemåt