Balkåkra kyrkoruin
kyrkan byggdes på 1200-talet. Tornet är senmedeltida. Kyrkan förföll sedan man man i stället byggt Marsvinsholms kyrka. I dag återstår tornet, murar och ett gravvalv.

26 december 2019
Kommer norrifrån Marsvinsholm till Balkåkra. Ställer bilen på gräset öster om kyrkoruinen. Kyrkan byggdes på 1200-talet, tornet är senmedeltida. Runt 1800 planerades en ny kyrka i Marsvinsholm. Byggherren Eric Ruuth kom dock på obestånd, och dog 1820. Han begravdes i det "Ruutshka gravkoret" bland andra ägare till Marsvinsholm.
"Exc Herr Grefve Eric Ruuths Familje-graf"

Marsvinsholms kyrka byggdes inte förrän 1867. Gravvalvet murades igen och Balkåkra kyrka förföll, men har senare restaurerats några gånger. I dag återstår tornet, murar och gravvalvet. Valvet är inte i stil med kyrkan. In till graven är en bastant låst dörr. På tornet är initialerna E C S och året 1773. De står för Erics mor Ebba Christina Siöblad som 1773 fick patronatsrätten till Balkåkra.

Runt kyrkan är en del gamla gravstenar. Svårtydda. Inne i tornet ligger en sten efter änkemannen Mårten Jönsson 1782 - 1875. På fotsteget in till gravvalvet är en sten med sirlig text, kan tyvärr inte tyda den. Söder om kyrkan är en större välskött grav, lantbrukare Anders Jonssons familjegrav. Kyligt råkallt, men man ska besöka en kyrka i juletid.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.44692, 13.715717