Vargadalen
dramatisk dalgång med rasbranter på Söderåsen. Lättgången promenadväg genom dalen. Här lär de sista skånska vargarna levt på 1830-talet. Kanske är de på väg tillbaka?

29 april 2012: Vargadalsvägen passerar genom Vargadalen i Klåveröds strövområde. Parkera kan man göra på parkering vid vindskyddet på det röda spåret utmed landsvägen från Stenestad. Sedan följer man röda spåret genom skog till Vargadalsvägen. Alternativt, strax öster om den parkeringen, kan man köra in på Vargadalsvägen och parkera en bit upp på vägen vid ett rastbord och en informationstavla. Fram till rastbordet är det en grusväg genom ett öppet kulligt område och förbi en dalgång. Enligt kartan över strövområdet är det den egentliga Vargadalen, utan leder, men där vägen fortsätter är det lättgånget och fint också med rasbranter.

Efter rastplatsen är vägen avstängd, och man får fortsätta gå på en lättgången grusgång. Förr kunde man fortsätta att köra. För att fullt ut njuta av dalgången är promenadtakt ändå bäst. Man kommer snart fram till där klippor och rasbranter kantar vägen, avbrutna av frodig skog. På ena sidan vägen är stenarna täckta med mossa, på den andra ligger stenarna kala och vilda. Rasbranterna är från tiden efter istiden när stora och täta temperaturskillnader sprängde berget.

Efter en kilometer på grusgången lämnar man det vilda och kommer fram till Sjöbovägen. Antingen vänder man här eller fortsätter och tar in på Höjehalls väg och sedan på skogsstig upp på Höjehall med utsiktstorn, en av Skånes naturligt högsta platser. Så gör vi.

Karta