Skånebilder - Frännarps hällristning - Fotoalbum
9 juli 2016
Visare

Smal väg

Gulmåra

Frännarps gård

Mot parkeringen

Parkeringen

Rampen

Plattformen

Hällen

Hällen

Hällristning

Hällristning

Hällristning

Hällristning

Ormar

Hällristning

Hällristning

Hällristning

Detalj

Detalj

Detalj

Detalj

Detalj