Skånebilder - Svensköps kyrkoruin - Fotoalbum
17 mars 2012
Parkerat

På kulle

Grinden

Vapenhus

Gråsten

Långhuset

Altare

Lunch

Långhuset

Fönster

Granen

Minnessten

Minnessten

Gravstenar

Gravsten 1638

Gravsten

Gravsten

Gravsten

Gravsten

Gravsten

Gravsten

Norra sidan

Hästar

Hembageri