Skånebilder - Karl XI:s stenar - Fotoalbum
9 oktober 2010
Östra Sallerups kyrka

Ditvisaren

Grusvägen

Vid grinden

Bokstaven O

Bokstaven V

Bokstaven S

Bokstaven X

Bokstaven M

Stenhög

Mitthög

Gångväg

Igenvuxen

Solstrålar

Fiskedamm

Diagonal

Lusthus

FikA

Kulturhus

Modell

Försäljning

Gravmonument

Klacks backe