Skånebilder - Karl XI:s stenar - Fotoalbum
31 augusti 2013
Uppgrävt

Grinden

Gång

M

R

O

S

Stenröse

Ring

Stängsel

Hugget

Lunch

Bokstav

Kryss

Kulturhuset

9 oktober 2010
Östra Sallerups kyrka

Ditvisaren

Grusvägen

Vid grinden

Bokstaven O

Bokstaven V

Bokstaven S

Bokstaven X

Bokstaven M

Stenhög

Mitthög

Gångväg

Igenvuxen

Solstrålar

Fiskedamm

Diagonal

Lusthus

FikA

Kulturhus

Modell

Försäljning

Gravmonument

Klacks backe

2003
..LVS

Klacks backe