Skånebilder - Fulltofta kyrka - Fotoalbum
20 april 2013
Infarten

Söderifrån

Norrifån

Absiden

Tornet

Takmålningar

Långhuset

Kortaket

Jesu födelse

Motståndet

Eva och ormen

Valet

Epitafie

Taket

Epitafie

Epitafie

Dopfunt

Gravsten

Altaret

Predikstol

Vapenhuset

Fönstret

Sankta Magnhild