Fulltofta hällkista
utmed Skåneleden i Fulltofta strövområde. Hällkistor är en rektangulär gravkammare av stenhällar ofta omgivna av en hög. Uppfördes under yngre stenåldern runt 2000 f.Kr.

17 januari 2020
Går Skåneleden från Mörkrets gravfält. Genom fin granskog. Kommer ut på en liten skogsväg. Min gamla karta stämmer inte längre med Skåneleden här. Tar vänster på vägen, leden fortsätter nuförtiden på andra sidan, men vid slutet av vägen ansluter en annan del av leden. Till vänster mot Naturcentrum, till höger passerar den strax förbi hällkistan. Man får vara uppmärksam, finns ingen skylt vid stigen om den.

Hällkistan ligger på ett litet krön i en grandunge strax väster om stigen. Står en informationsskylt intill. Hällkistor var en vanlig begravningsmetod under yngre stenåldern cirka 2000 f.Kr. Kantställda stenblock med takblock och övertäckta. Denna kista är starkt skadad. Kistan är öppen, takblocken saknas och den är inte övertäckt. Men ändå, 4000 år gammal ger en viss känsla. Den ligger fint i grandungen med mossa runtom.

På andra sidan stigen, nere i en sänka, är en våtmark med öppet vatten. Solen strålar i diset över vattnet. Går Skåneleden till Fulltofta naturcentrum. Goda pannkakor med kaffe i caféet. Tar vita spåret genom lövskog till parkeringen vid Hästhagen.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) ca: 55.892256, 13.647788