Mörkrets gravfält
i Fulltofta strövområde. Enligt informationsskylten ska det finnas domarringar, en treudd, kvadratiska stensättningar, resta stenar. Några är tydliga, annat krävs en mer tränad hjärna för att se.

17 januari 2020
Kör vägen från Hörby mot Södra Rörum. Svänger av vid Hästäng mot Hästhagen i Fulltofta strövområde. Parkerar vid Hästhagen. Står fler bilar där. Någon har gjort upp eld i eldstaden, det pyr fortfarande. Går Skåneleden genom granskog till Mörkret. Där finns ett större gravfält från yngre järnåldern, cirka 500 e.Kr. Det är inte så mörkt längre, granskogen intill har avverkats. För att förhindra granbarksborrens härjningar står det på en skylt.

Gravfältet är öppet sånär som på några enstaka lövträd. Enligt informationsskylten ska det finnas domarringar, en treudd, kvadratiska stensättningar, resta stenar. Några domarringar är tydliga. En stor stensättning med en grop tillhör säkert också gravfältet. Liksom en hög längre bort. En kvinna promenerar förbi med en hund. En joggare rusar förbi. Solen strilar mellan träden. Strosar runt och försöker hitta stenformationer som kan tillhöra gravfältet. Inte helt lätt. Man får nog ha en mer tränad hjärna för det. Fortsätter vandringen på Skåneleden utmed kalhygget. Små granplantor har självsått sig utmed stigen.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.881943, 13.648367