Skånebilder - Bosarps ödekyrkogård - Fotoalbum
24 mars 2012
Ödekyrkogården

Nya kyrkan

Grinden

Grunden

Korset

Minneslund

Låda

Gravvård

Relief

Gravstenar

Mossbelupna

Text

Gravstenar

Familjegrav

Yngre grav