Skånebilder - Kyrkorundor - 20090912

12/9 2009: Kör till Sjörup utanför Ystad, genom det vackra Häckeberga till Skurup. Vid Rynge tar jag av till Vallösa kyrka, även kallad Sjörups nya kyrka. Som på många andra håll ansåg man på 1800-talet att den gamla kyrkan var för trång och man byggde en ny. Den gamla lät man förfalla. Kyrkan är öppen. I taket hänger en stor ljuskrona. På en  vägg är tre vackra vävnader, i mitten med Kristus i röd mantel. Det mest intressant är predikstolen, fanns en gång i Balkåkra kyrka som även den övergavs för en ny kyrka. Skriver in mig i gästboken.

Kör vidare till Sjörups gamla kyrka, återinvigd 1969 efter ett återställande. Den behöver renoveras igen, på dörren står att den är stängd p.g.a. kommande renovering. Jag får nöja mig med att gå runt den. Kyrkan ligger vackert på en kulle, i söder syns havet. I hagen intill ligger en kamel. Vid grinden till kyrkan står en skadad och restaurerad runsten. Den sprängdes för att användas till ett brobygge. Den berättar att Saxe reste stenen efter Asbjörn, som inte flydde vid Uppsala. Sägnen säger att där stod ett slag vid Fyrisvallarna på 980-talet.

Kör vidare till Snårestad, vars kyrka byggdes 1924. I broschyren om kyrkan står att den är en återuppbyggnad av en medeltida kyrka. Dopfunten från 1100-talet är nog från den medeltida kyrkan. I gästboken står att SVT Sydnytt var här igår och önskar lycka till med saneringen. Undrar av vad? Tänder ett ljus och skriver in mig i gästboken. På kyrkogården är en hög, ätte-, troll-, eller bara en hög?

'1867 invigdes Skånes största landsortskyrka, Marsvinsholm' läser jag i broschyren. En väldig tegelkyrka är det. Den ersatte kyrkorna i Balkåkra och Snårestad. Tyvärr låst. Nästa mål blir Balkåkra kyrkoruin, den körde jag förbi tidigare utan att märka det. Kyrkan övergavs som sagt, liksom Snårestads, när man byggde den större kyrkan i Marsvinsholm. Ruinen består av väggar och tornet. Något som liknar en bunker med bastant låst dörr är i ena änden. Predikstolen är den som nu finns i Vallösa kyrka.

Stannar till vid Marsvinsholms slott. Parken är öde. Man ska nog vara här på sommaren. Mitt sista stopp är vid Skårby kyrka för att se på runstenen i kyrkomuren norr om kyrkan. Kyrkan överlevde bygget av Marsvinsholms kyrka, som var tänkt att ersätta den. 'Ante satte sten denna efter Håkon' säger boken Skånska runstenar. Svårt att se runorna, de är inte imålade.

Sjörups kyrka