Skånebilder - Tjärö - Fotoalbum
10 augusti 2019
Tolvan

Ladugården

Hamnen

Bryggan

Båtar

Överfarten

I Järnavik