Skånebilder - Tjärö - Fotoalbum
9 augusti 2019
Frukostvy

Trädäck

Mot Inre Svajan

Klippblock

Småöar

Ö

Grillplats

Över klippor

Norrut

Söderut

Västerut

Mossa

Ormbunkar

Stengärde

Tillbakavy

Mot utsiktsklippa

Österut

Utsiktsklippa

Våtmark

Skogsmark

Hedmark

Färjan

Gästhamn

Grillplats

Klippvägg

Inre Svajan

Näset

Hamnutsikt

Rönn

Idisslar

Fläderdryck

Betesmark

Stengärde

Klippor

Nabben

Klippbad

Klippbad

Motorbåt

Sällskap

Grillplats

Stig

Våffla

Kor

Bad

Kor

Kanoter

Tjäröklippan

Hopp

Annies