Skånebilder - Tjärö - Fotoalbum
8 augusti 2019
Båtbryggan

Båten

Avgår

Sitter ute

Börjar regna

Sitter inne

Öser ner

Hamnen

Allrum

Utsikten

Tjäröklippan

Annies

Ingemans

Tolvan

Kärleksört

Klipplandskap

Går söderut

Småöar

Restaurangen

Rönn

Hamnen

Tillbaka

Anricks

Allemans

Kötträtt

Fiskrätt

Regnbåge

Gärde

Stenar

Ljung

Brygga

Fiskar

Bastuflotten

Stigen

Vitmossa

Annies

Annies

9 augusti 2019
Frukostvy

Trädäck

Mot Inre Svajan

Klippblock

Småöar

Ö

Grillplats

Över klippor

Norrut

Söderut

Västerut

Mossa

Ormbunkar

Stengärde

Tillbakavy

Mot utsiktsklippa

Österut

Utsiktsklippa

Våtmark

Skogsmark

Hedmark

Färjan

Gästhamn

Grillplats

Klippvägg

Inre Svajan

Näset

Hamnutsikt

Rönn

Idisslar

Fläderdryck

Betesmark

Stengärde

Klippor

Nabben

Klippbad

Klippbad

Motorbåt

Sällskap

Grillplats

Stig

Våffla

Kor

Bad

Kor

Kanoter

Tjäröklippan

Hopp

Annies

10 augusti 2019
Tolvan

Ladugården

Hamnen

Bryggan

Båtar

Överfarten

I Järnavik