Skånebilder - Skegriedösen - Fotoalbum
Skegrie kyrka

Mot kyrkan

Skylt

Dösen

Takblock

Intill E6

Söderifrån

Slättarps gård

Bokskogen