Risen
strax söder om Genarp. Det består av fäladsmarker, kärr, småvatten, och mellanliggande skogsklädda höjder.

5 maj 2019
Parkerar vid Medborgarhuset i Genarp. Därifrån är en stig in på Risen. Ett gäng gör sig beredda att vandra. På de torra backarna blommar ännu en del backsippor. Här i det nordöstra området vid Studadammen är flera våtmarker. I norr ser vi sällskapet komma vandrande. Vi letar efter orkidéer.

Hittar inga spår, inte ens blad. Söker i våtmarken väster om Studadammen. Hittar mycket av kabbleka, några vildäppleträd är i blom. Tar lunch bland enarna på en backe. I söder är en vattenspegel, kabbleka speglar sig. Skrämmer iväg grodor. Går till våtmarken österut. Fler apelträd i blom. Här finns en del tall. I vattnet börjar vattenklöver blomma. Skrämmer iväg två hägrar.

Följer Fäladsrundan (3 km). Moln speglar sig i blanka vattenspeglar. Vid en spång blommar ängsbräsma. Gör en avstickare till en vattensamling. Vitsippa blommar fortfarande. En sädesärla går och plockar i vattnet. Skrämmer iväg en katt. Vi blir lika rädda.

In i bokskog, skirt grön. Förbi ett vindskydd som ser nybyggt ut. En mountainbikebana passeras. Trött cyklist leder cykeln uppför en backe. Skira björkar vid grusväg. Går in på en enefälad. Utmed en våtmark på den östra sidan. Inga orkidéer. Undrar var de finns? Backsippan är fin. Molnen tätnar. Dags att köra hem.

16/11 2008:
Kör i solsken till parkeringen vid idrottsplatsen i Genarp. Går därifrån på blöta stigar på Skåneleden till Risen. Vid den skogsklädda Galtekullen letar jag efter hålvägar. Jag går runt i skogen söder om körvägen som går söder om kullen. Vid Galtesjöhus är något som liknar en gammal väg, men den för ung för att vara en hålväg. Hittar sedan nära Skåneleden söder om Galtekullen något som liknar en hålväg, kanske är det en sådan.

Fortsätter på Skåneleden till Vindsbjär, där jag ger mig ut i terrängen på nordsluttningen av kullen för att leta efter stensättningar. Sluttningen är röjd och planterad med lövträd. Det är knöligt, blött, och besvärligt. Jag stupar. En sten är där min höft slår i backen. AJ! Någon stensättning träffar jag inte på. Det börjar skjutas hej vilt, det är rena vilda västern. Jag flyr. Flyr gör också ett förtiotal rådjur, det är jakt på gång En hund skäller.

Jag går tillbaka på gröna/gula spåret genom vackert avlövad lövskog. Skottlossningen upphör, kanske tog ammunitionen slut. Halv ett börjar en kraftig regnskur. Av en händelse dyker ett vindskydd upp. Det blir mitt lunchställe i väntan på att regnet upphör. Går sedan på det röda spåret över fäladsmarker tillbaka till Skåneleden och Genarp.

Vid Häckeberga kvarn frågar jag en kvinna om Karl XIs härväg, men hon vet inget. Det forsar i kvarnens vattenränna.

Karta