Skånebilder - Östra Torps kalkugnar - Fotoalbum
28 september 2018
Väster om gården

Grusvägen

Söder om vägen

Vägningsplats

Ingång

Rist

Kupoltak

Lucka

Redskap

I åkern

Öster om gården

Tre ihop

Skorstenar

3 plus 1

Slänten

Uppifrån

Översikt 1

Översikt 2

Utbyggnad

Smygehuk