Önneslövs fälad
vacker enefälad öster om Dalby. Med några kärr och dammar med fin flora, bland annat orkidéer och backsippa.

5 april 2020
Ställer bilen på parkeringen vid busshållplatsen Knivsåsen. Skåneleden har dragits om. Går inte genom skogen utan utmed vägen till en stätta in på fäladen. Förra besöket var ett längre besök, idag ett kortare besök på fäladen närmast parkeringen. Spångat utmed kanten. Är här för att se om det finns backsippor här och som blommar. Några har börjat sticka upp sin blomma. Man har röjt på fäladen. Finns fina enebuskar. Går österut. Fler enstaka backsippor. Dammen som förra gången var täckt med sköldmöja ligger öppen. Fortsätter österut. I öster är en våtmark, ett stängsel hindrar tillträde. Även på vår sida är det blött. Går tillbacka till dammen. Sätter oss på kullen med utsikt söderut över dammen. Dricker vårt kaffe. Därefter över till delen som är på andra sidan av vägen mot Björnstorp. Inte så mycket där. Några enar och enstaka backsippa. En stort stenröse. Ett antal hästar närmar sig, lämnar fäladen. Där finns en damm, runt den blommar hästhov.

4 maj 2014
Ställer bilen på parkeringen vid busshållplatsen Knivsåsen. Följer Skåneleden till Önneslövs fälad. En av de största fäladsmarkerna i Skåne, så som det en gång ut på stora delar av Romeleåsen. Går via en stätta in på fäladen. Kabbleka, ängsbräsma, äppleträd, druvfläder blommar. Backsippor ståtar med sina fröställningar. En röd lågväxt blomma, okänd för mig, bestämmer senare att det är en granspira. En hel del fräken. Kommer till en damm. Några barn studerar salamandrar. Dammen är full med en vit blomma, bestämmer att det är sköldmöja.

Går över en slänt med överblommade backsippor. Passerar ett stängsel och stengärde. Går i skogsbrynet mot ett kärr. Även här sköldmöja. En småvänderot står i knopp. Vänder, tar vägen över en öppen fälad med en husgrund. Blåsugan blommar. I kanten mot en hästhage blommar körsbärsträd. Över en stätta och på markväg till fäladen österut. Utsikt mot Vombsänkan.

Ett stort stengärde och en grind. Här är det mer igenvuxet med enebuskar. Mot öster är ett kärr. Torrt nog att ta sig fram på. Flertal orkideer blommar, Sankt Pers nycklar, kanske är det majnycklar. En hel del humleblomster. Det brakar till. Dovhjortar studsar iväg mellan enarna. Därinne blommar ett äppleträd. Det får bli en vacker avslutning på besöket.

Karta