Vitaby kyrka
utmed museijärnvägen är en liten perrong vid kyrkan. Kyrkan ligger vackert på en kulle med havet i bakgrunden. Kyrkans äldsta delar är från slutet av 1100-talet. Kalkmålning, votivskepp, triumfkrucifix och dopfunt tillhör inventarierna.

22 september 2021
Utmed museijärnvägen är en liten perrong vid Vitaby kyrka. Vi har inte tagit tåget utan gått dit. Kyrkan ligger vackert på en kulle med små terasser och med havet i bakgrunden. Kyrkan är låst då den ska renoveras. Men vi har tur att vaktmästaren är där och öppnar för oss, renoveringsarbetet har inte börjat så det är säkert att gå in.

Kyrkans äldsta delar är från slutet av 1100-talet. Den har senare byggts till, tornet på 1200-talet då också strävpelaren som ska dämpa vibrationerna från klockringningen kom till. Kyrkan lär i början ha använts som en försvarsanläggning. Från kyrkans början är dopfunten. Nykyrkan i norr med läktare är från 17- och 1800 talen. På den norra väggen i koret är en medeltida kalkmålning med scener från Jesu korsfästelse. Triumfkrucifixet ovanför koret är från 1200-talet. Från taket hänger ett votivskepp, lär vara från sent 1700-tal. Predikstol och altare är från tidigt 1600-tal. I delen under tornet är delar av en gammal orgel, som dekoration till ingången upp i tornet.

Vi tacker vaktmästaren och går runt på kyrkogården. På kyrkogården finns några gamla gravstenar och nya konstnärliga. Författaren Jacques Werup har sin grav här.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.694713, 14.168866