Skånebilder - Nedraby kyrkoruin - Fotoalbum
7 augusti 2016
Parkering

Vägen

Tornet

Vapenhus

Gravstenar

Gravsten

Långskepp

Ny gravsten

Kyrkklocka

Dopfunt

Bidrag

Prästen

Tornet

Österut

Långskeppet

Från öster

Minneslund

Ruinen

Kyrkogårdsmur

Från grinden

Fjäril

Glugg

Mot järnvägen

1780

Gången upp

Övraby kyrka

Interiör

Köttbullar

Wienerbröd

Hallå Hallå

Fritidsbaren

Havet