Linneskogen
norr om Sjöbo. Ädellövskogar där marken under våren färgas av vit-, gul- och blåsippor.

12 april 2020
Ställer bilen på parkeringsfickan utmed väg 13 vid avfarten till Bjärsjölagård. Går några hundra meter söderut. Pä östra sidan av vägen är ett hus. Där går en stig norrut in i Linneskogen (Ekskiftet). En bred stig med en matta av gul- och vitsippor. Fantastisk prakt. Man kan knappt gå utan trampa i det vackra. Inne i skogen prunkar vitsippor. Efter hand blir det bara vitsippor på stigen. Stigen slutar vid ett rastbord. Vi fortsätter in i skogen utan stig. Lite risigt och med vitsippor. Men också flera fina och stora bestånd av blåsippa. Så fint. Vi går över ett stengärde och i kanten av en nyharavd åker. Kommer fram till den östra delen av Linneskogen (Lindskiftet). Vi nöjer oss med att gå in i hagliknande del med vitsippor. Några stora fina träd. Sitter vid ett stengärde och dricker kaffe. Återvänder över åkern. Bonden plockar småsten med traktor. Vi klättrar över stengärdet och in i skogen. En liten lungört på stigen. Tar omväg genom skogen bland vitsippor. Vid huset är en kvinna. "Är det inte vackert i skogen!" säager hon. Vi frågar om det går att parkera vid stigens början vid soptunnorna. Jodå det går bra. Men får nog bara plats för en bil där.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.728463, 13.714628