Kolerakyrkogården i Baskemölla
På 1850-talet härjade kolera i Sverige. I Baskemölla dog tio personer i september 1855 av sjukdomen. En minnessten restes 1943 med namn på de avlidna.

14 oktober 2017
På besök i Baskemölla. Går från vägen, strax söder om Tjörnedala gård, över en stätta in i en hage med får. De ignorerar oss. Följer en stig i en skogsdunge. Mycket ginst. Genom ett stengärde. På 1850-talet härjade kolera i Sverige. I Baskemölla dog tio personer i september 1855 av sjukdomen. En minnessten restes 1943 med namn på de avlidna. På stenen står nio namn, de var i åldrarna 8 till 85 år. Ett okänt spädbarn ska också ha dött. De begravdes på denna plats. Finns inga spår av gravar längre. Idag är det en fridfull plats med bland annat stora ekar. Runtom är en låg stenmur. I nordöstra hörnet är utsikt över betesmark. Går en annan väg tillbaka. Förbi gången från landsvägen, den rätta vägen hit, över en stätta till sommarcampingplatsen. Utsikt över havet med badplatsen. Vid campingen växer äkta kastanj. Plockar fickorna fulla med kastanjer. Kommer ut på vägen. En skylt "Kolerakyrkogård"vid dagens begravningsplats pekar in mot gång en till kolerakyrkogården.

Karta