Skånebilder - Hammars backar - Fotoalbum
12 augusti 2012
Stättan

Ales stenar

Slänten

Stätta

Framåtvy

Mot land

Måsar

Backsvalor

Blåeld

Skjul

Blänker

Stigen

Tältar

Mot land

Gångrist

Blåeld

Hagkant

Jordtistel

Kor

Mot land

Ales stenar