Forsemölla
med rester av en vattenkvarn, skogig bäckdalgång med vattenfall, och böljande backlandskap nordväst Simrishamn.

24 mars 2019:
Parkerar på parkeringen till Sträntemölla naturreservat. Stättor leder över betesmark in i lövskog. Skogen är kuperad. Sista biten utmed ravinen till Rörums södra å är avstängd på grund av fallrisk. En kort promenad. Det är mycket vatten i fallet. Mycket mer än vid förra besöket. Det har regnat mycket i mars. Syns inga spår av kvarnmekanismen. En damm, vattenränna och sedan faller vattnet utför i två etapper. Dammluckan är helt öppen. En groda har vaknat till liv. Går ner till fallet. Dånar bra.

Går upp och fortsätter på stigen till de öppna fälten på backarna mot Mandelmanns gård. Från en höjd ser man mot det ensamma trädet, känt från TV, och havet. På tillbakavägen har en barnfamilj slagit sig ner och grillar. Luktar tändvätska lång väg.

28/8 2010: Strax söder om Rörum på Österlen, vid vägen till Gärsnäs, ligger Sträntemölla. Sträntemölla är en välbevarad vattenkvarn, men också ett naturreservat. Vid vägen är en parkering till naturreservatet. En stätta leder in till en betesmark, som korsas, och via en vinkelgenomgång kommer man in på en stig genom en mäktig bokskog med små dalar. Stigen går till Forsemölla vid Rörums södra å. 'Varning Farligt stup' står det. Brant är det ner till bäcken. En gångbro gör att man tar sig över bäcken. Här är ett av Skånes högsta vattenfall. Utnyttjat till en vattenkvarn en gång i tiden. Ett stenhus, murar, vattenränna är minnen sedan mölletiden, och uppströms är en dammanläggning. Vid stenhuset slutar en körväg som gör att man kan ta sig hit med bil. Utmed vägen är betesmarker. Ovan fallet väntar bord och bänkar på mig. Går på en trappa nerför slänten till vattenfallet. Vadar ut i bäcken för att studera det närmre. Vattnet faller lodrätt några meter och fortsätter sedan som en lugn och stilla bäck genom skogen. Går upp igen. En stig leder in i skogen, frågar ett par som kommer gåendes om vart? Ut på betesmarkerna på Rörums backar, och vidare till Mandelmanns gård där de ska köpa grönsaker. Går ditåt, över en stätta, och jag är ute på ett böljande backlandskap. Får och kor betar på de mjukt formade kullarna. Vacker plats. Återvänder till fallet, också det en vacker plats. Sätter mig vid ett rastbord och äter min lunch. Bryter sedan upp, och går tillbaka genom bokskogen. Det är en viktig bortamatch i Rörum som väntar.

Länkar:
Fotboll: Brantevik/Rörum Österlens FF - HIF 5-2

Karta