Skånebilder - Ales stenar - Fotoalbum
12 augusti 2012
Information * 2

Mot stenarna

Liten sten

Tandrad mot havet

Tandrad mot land

Stävsten

Skålgropar

Flat sten

Flat sten

Blomsteräng

Skeppet

Stävsten

Havsutsikt

Tandrad

Mot havet

Mot väster

Tre stenar

Skeppet

Foto

Grusgången

Uppklättrad