Skånebilder - Källs Nöbbelövs kyrkoruin - Fotoalbum
19 januari 2020
Grinden

Översikt

Kyrkans plats

Kors på sten

Mot parkeringen

Grav

Gravsten 1

Pokal

Gravsten 2

Gravsten 3

Gravvård

Gravsten 4

Huvudbonad

Gravsten 5

Nya kyrkan