Skånebilder - Höganäs - Nyhamnsläge - Fotoalbum
8 september 2013
Början

Utmed havet

Cyklister

Småstensstrand

Badstrand

Cykelstig

Kaskelotthuvud

Vattenbryn

Gräshed

Fort

Vindskydd

Tunga

Tungkant

Tungspets

Tångstrand

Talldunge

Sandstrand

Sandgång

Fort

Brygga

Nyhamnsläge

Tvätt

Hamnen