Brödåkra gravfält
ligger i en skogsdunge mellan Sireköpinge och Kågeröd. Ska bland annat finnas två domarringar och en skeppssättning. Igenväxt, uppkört och svårt att upptäcka. Vi fann en domarring.

27 februari 2019
Kör från Sireköpinge mot Kågeröd. I skogen till höger innan Brödåkra ska det finns ett gravfält. Parkerar på en gräsyta i byn. Går vägen tillbaka. Österut in på en sönderkörd skogsväg. Det har nog avverkats här. Mycket sly i skogen. Gravfältet ska finnas i det nordöstra hörnet. Går in i skogen genom sly. På sina håll våtmark. Ser lönlöst ut att hitta något av domarringar och skeppssättning. Några stenar som ser ut att ligga slumpmässigt. Marken är på sina håll uppkörd av maskiner, ser ut att ha varit för ett bra tag sedan. Spåren har växt igen. I norr en sorts vall mot åkermark. Sitter ner på en sten vid ett träd. Dricker kaffe och läser i boken om fornminnen. Hm? Var? Vänta lite. Framför oss är flera stenar, räknar till nio inklusive vår kaffesten. Sly döljer några, men en tydlig domarring. Inte hel men nästan. Letar efter skeppssättningen och andra stenar. Hopplöst. Vildsvin har bökat. Går ut på den öppna marken i norr. Följer skogskanten tillbaka till bilen.

Karta