Skånebilder - Bältebergaravinen - Fotoalbum
11 oktober 2014
Parkering

Markvägen

Ekar

Markvägen

Stigen

Brant

Stigen ner

I branten

Tittar upp

Klippan

Klippan

Klippan

Ökenrand

Skurborste

Kanten

Kanten

Trädrötter

Utmed kanten

Stigen

Bälteberga gods

Kaffe