Skånebilder - Bältebergaravinen - Fotoalbum
11 oktober 2014
Parkering

Markvägen

Ekar

Markvägen

Stigen

Brant

Stigen ner

I branten

Tittar upp

Klippan

Klippan

Klippan

Ökenrand

Skurborste

Kanten

Kanten

Trädrötter

Utmed kanten

Stigen

Bälteberga gods

Kaffe

6 november 2011
Parkering

Dammen

Grinden

Ek

Markvägen

Benved

Vid målet

Bron

Vid bron

Blockerat

Stigen upp

Ravinen

Ravinen

Eken

Ravinen

Vid bäcken

Brant upp

Lunch

Utsikt

Mot betesmarken

Råån

Återvänder

Vattensamling