Norra Åsums kyrka
i vapenhuset till kyrkan står en runsten, som restes i samband med att kyrkan byggdes. På stenen nämns att ärkebiskop Absalon lät bygga kyrkan. Absalon var ärkebiskop 1177-1201, så kyrkan är byggd under den tiden.

19 juli 2021
Vi har stämt träff med min syster och svåger på parkeringen till kyrkan. De är redan där. Min syster tittar på gravstenar, tror sig känna igen några namn från vår avlägsna släkt på 1800-talet.

I vapenhuset till Norra Åsums kyrka står en runsten, som restes i samband med att kyrkan byggdes. På stenen nämns att ärkebiskop Absalon lät bygga kyrkan. Absalon var ärkebiskop 1177-1201, så kyrkan är byggd under den tiden. På väggen vid runstenen är en gravhäll från 1500-talet över Jakob Trolle och hans son.

I koret är altaruppsatsen från 1602 och små ursprungliga fönster. Även predikstolen är från tidigt 1600-tal. Framför predikstolen är en vacker gravhäll. Vid en restaurering på 1970-taler fann man flera gravfynd under kyrkgolvet. På långhusets norra vägg hänger ett epitafium som en dansk prästfru lät sätta upp över sina två män. Dopfunten i nuvarande dopkapellet, tidigare gravkapell, är av sandsten och dateras till 1200-talets första hälft. I tornet finns en våning för herrskapet med fönster ut mot mittskeppet.

Vi kör till Åhus och äter lunch på Rökeriet vid Helge å. Det är varmt, trots det har de ingen skugga eller parasoller på uteplatsen. Det finns ett parasoll, men det fungerar inte. Olidligt att sitta i solen, så vi sitter inne och äter fish and chips. På ån kommer paddlare.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.98962, 14.151166