Skånebilder - Norra Åsums kyrka - Fotoalbum
19 juli 2021
Mot parkeringen

Sydväst

Syd

Järnkors

Sydost

Nordost

Gravar ute

Gravsten

Vapenhuset

Mittskepp

Dopkapell

Dopfunt

Gravhäll

Predikstolen 1

Altaret

Från altaret

Koret

Epitafium

Norra sidan

Predikstolen 2

Fish & chips

Helge å

Rökeriet