Liarumsängen
vid Liarum ligger straxt nordost om Linderöd. Här finns en vacker äng som på våren prunkar och är då värt ett botaniskt besök.

8 juni 2014
2001 var jag på en exkursion till Liarumsängen. Strax norr om Linderöd på Linderödsåsen. Ängarnna ligger vackert på sydsluttningen av en dalgång. Viker av från E22 där en skylt pekar mot Liarum. En smal kurvig väg går ner i dalgången och sedan upp mot Liarum. Där skylten Liarum står är något som liknar en parkering.

En ranglig stätta leder in på ängen. Man får vara försiktig med var man sätter fötterna. Fullt med orkideer och andra blommor. Vad jag vet betas ängen efter midsommar. Det är nu man ska vara här.

Strosar runt. Vid husen uppe i byn är stängslet borta. Invid vägkanten blommar tjärblomster. Ett vackert bestånd med darrgräs. I övrigt slåttergubbe, nävor, orkideer, gökblomster. En vacker sten att ha som lunchbord.

Det är egentligen två ängar. Följer vägen neråt dalen till äng nummer två. Lite annorlunda flora än den första. Jungfrulin, ängssyra, vädd, brudbröd, brunört. En nattviol har hittat en plats bland ett bestånd med fräken. Givetvis orkideer.

Innanför ängen är en lövskog. Mellan ängarna är en kraftledningsgata. Återvänder till äng ett via den. Blött och tuvigt, enklare att gå inne i skogen.

Upptäcker att det bland grenverket vid parkeringen är en skylt. Ängarna är privata och betas efter midsommar. Var försiktig med att inte trampa ner blommorna.

Karta