Skånebilder - Klackabacken - Fotoalbum
25 oktober 2010
Början

Prickestenen

Matskålar

Långdös

Skepparslövs kvarn

Banvallen

Målning

Hagar

Skepparslövs kyrka

Stig

Skans I

Utsikt

Stengärde

Skogsdunge

Mot Skans I

Skans II

Skans II

Skans II

Lunch

Löpgrav?

Hagmarker

Damm

Gravhög

Plätten

Hotande

Café Sandhem